1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời không như là mơ

Cuộn trang

[Am] Đêm kia em nằm [C] mơ, mơ thấy [Dm] anh lìa xa cuộc [Am] đời Anh đi anh bỏ [C] em, không gửi [G] lại một lời trăn [C] trối [F] Em khóc như trời [Am] mưa, [Dm] em khóc như trời [C] mưa [Am] Ôi tiếc thương, kỷ niệm kể mấy cho [E] vừa Hôm [Am] sau, em [G] sang nhà anh tìm [Am] anh Hôm [A7] sau, cây soan ngoài hiên còn [D] xanh Anh còn ở [Am] đó, như [G] tình em còn muôn [Am] thuở Dẫu [C] vừa nghe chuyện nằm [Dm] mơ Anh vẫn cho [G] đời không như là [Am][G][Am][G][Am] Đêm sau em nằm [C] mơ, mơ thấy [Dm] anh vừa quên tình [Am] này Anh đi anh phụ [C] em, đang giữa cuộc [G] đời đầy ngang [C] trái Cho đến muôn ngàn [Am] sau, [Dm] em biết tin vào [C] đâu Khi trái [Am] tim bùi ngùi từ mối duyên [E7] đầu [Am] Đời không như là [G] mơ Nên đời [Em] thường giết chết mộng [Am][Am] Đời không như là [G] mơ Nên đời [Em] thường giết chết mộng [Am] mơ Đêm qua em nằm [C] mơ, mơ thấy [Dm] cây mọc xanh đường [Am] làng Cây thi nhau nở [C] hoa, hoa đón [G] chào một trời tươi [C] sáng [F] Anh bước trên đường [Am] hoa, [Dm] em bước trên đường [C] hoa [Am] Anh cưới em vào một ngày nắng chan [E] hoà Hôm [Am] sau, em [G] sang nhà anh tìm [Am] anh Hôm [A7] nay, cây xoan ngoài hiên còn [D] xanh Anh rời nơi [Am] đó, viết [G] vội mấy lời ngoài [Am] ngõ Nhắc [C] về câu chuyện nằm [Dm] mơ Anh vẫn cho [G] đời không như là [Am][Am] Đời không như là [G] mơ Nên đời [Em] thường giết chết mộng [Am][Am] Đời không như là [G] mơ Nên đời [Em] thường giết chết mộng [Am]

Video hướng dẫn