1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời Là Vạn Ngày Sầu

Cuộn trang

[Dm] Đời là vạn ngày [A] sầu biết [A7] tìm nơi chốn [Dm] nào Ta quen nhau bao [Gm] lâu nhưng [A7] tình đã có gì [Dm] đâu Nhiều khi anh cũng [F] muốn biết bao [C] giờ sẽ có tình [F] yêu Cho [Bb] lòng không thấy quạnh [Gm] hiu Khi núi [Dm] rừng buông xuống tịch [A7] liêu [Dm] Dù đời mình còn [A] dài nhưng [A7] ngày vui chóng [Dm] tàn Ta yêu nhau đi [Gm] thôi cho [A7] mộng không vỡ thành [Dm] đôi Từ khi anh là [F] lính chiến ít [C] về thăm ghé nhà [F] em Không [Dm] còn nghe tiếng cười thâu [Gm] đêm Buồn [A7] ơi sao là [Dm] buồn [Gm] Ôi ước [A7] mơ nhiều cũng thế [Dm] thôi [C] Đời chỉ làm bạn cùng sương [F] gió [Bb] Nghe gió [A] đêm từng cơn ru cô [Dm] đơn Biết [Gm] chăng trong đêm nay Chiến [Bb] tranh đem thân trai đi ngàn [A] phương Cuộc đời chỉ ân [A7] ái với cánh [Gm] thư hồng ấp [Dm] yêu Rừng lá rừng chập [A] chùng Giá [A7] lạnh trai chiến [Dm] trường Đêm nay xa quê [Gm] hương Xa [A7] lìa tiếng nói người [Dm] thương Ngày anh lên đường [F] chiến đấu Hoa [C] lòng đã nở tình [F] yêu Nhưng [Dm] chờ đâu thấy người [Gm] anh yêu Chờ [A7] đến xuân về [Dm] chiều

Video hướng dẫn