highlight chords
				              [A]     [F#m]    
Tìm quanh một mảnh giấy 
    [F#m]   [D]           [E]    [A]   
Mới hôm qua còn đây bài hát chưa viết lời.,hmh hmh. 
 [A]     [F#m]     
Tìm quanh ngọn cỏ non 
       [D]       [E]    
Vừa mới sáng còn tươi. Giờ đã khô. 
 [A]      [F#m]      
Đời lạ trong ánh mắt một ai 
         [D]       
Nhìn vào đó ngỡ thấy ngày mai 
     [E]     [A]     
Cảm giác yêu xa rời đôi tay. 
 [A]          [F#m]   
Đời lạ trong ước muốn được bay 
 [F#m]         [D]     
Và buồn khi ta không còn say. 
       [E]      [A]        
Đời khác khi những ước mơ của tôi bé dần. 
 

               
Nhìn quanh căn phòng trống. 
                    
Nhớ ước mơ ngày xưa … được lớn nhanh. 
                       
Rồi ngân nga bài hát đủ lớn để mong bé lại … 
               
Thầm hỏi ước mơ đó của ai ? 
                  
Thật giống mơ ước của tôi bây giờ 
   [A]              [F#m]       
Đời lạ khi giọt nước mắt rơi vào trong tiếng cười 
   [D]     
F#m biến rồi 
   [E]       [A]    
Lại tan biến rồi … hoh..hoh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời lạ

				              [A]     [F#m]    
Tìm quanh một mảnh giấy 
    [F#m]   [D]           [E]    [A]   
Mới hôm qua còn đây bài hát chưa viết lời.,hmh hmh. 
 [A]     [F#m]     
Tìm quanh ngọn cỏ non 
       [D]       [E]    
Vừa mới sáng còn tươi. Giờ đã khô. 
 [A]      [F#m]      
Đời lạ trong ánh mắt một ai 
         [D]       
Nhìn vào đó ngỡ thấy ngày mai 
     [E]     [A]     
Cảm giác yêu xa rời đôi tay. 
 [A]          [F#m]   
Đời lạ trong ước muốn được bay 
 [F#m]         [D]     
Và buồn khi ta không còn say. 
       [E]      [A]        
Đời khác khi những ước mơ của tôi bé dần. 
 

               
Nhìn quanh căn phòng trống. 
                    
Nhớ ước mơ ngày xưa … được lớn nhanh. 
                       
Rồi ngân nga bài hát đủ lớn để mong bé lại … 
               
Thầm hỏi ước mơ đó của ai ? 
                  
Thật giống mơ ước của tôi bây giờ 
   [A]              [F#m]       
Đời lạ khi giọt nước mắt rơi vào trong tiếng cười 
   [D]     
F#m biến rồi 
   [E]       [A]    
Lại tan biến rồi … hoh..hoh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com