1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời Linh mục

Lm. Trinh Quang , OP
Nguồn: thanhcavietnam.net