highlight chords
1. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang
Gọi [F] đò gọi đò, đò [Dm] sang đò sang
Đò sang [C] sóng nước gặp đôi [F] mắt biếc
Mà [Am] say mà say ư ứ ư [Em] tình
Mà [Am] yêu mà yêu ư ứ ư [Em] người
Qua con [Dm] sông hỏi thăm đôi mắt [C] ấy
Hỡi [Em] người người về [Am] đâu.

ĐK: Về [Am] đâu hỡi [Em] người
Về [Am] đâu trên bến dưới [Dm] thuyền
Sa Nam chưa vãn [F] chợ
Biết [C] tìm là tìm người [F] đâu
Chợ [Am] đông (chợ [F] đông) 
Chợ [Am] đông ai sợ đò [Dm] đầy
Chìm trong đôi mắt [Em] ấy
Đò [C] đầy, đò [Em] đầy anh cứ [Am] sang

2. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang
Bạn [F] tình bạn tình, cùng [Dm] sang cùng sang
Cùng sang [C] bến nước mùa xuân [F] đất nước
Niềm [Am] vui niềm say rót [Em] đầy
Niềm [Am] yêu niềm thương tháng [Em] ngày
Bến sông [Dm] Lam trời xanh như đắm [C] đuối 
Mắt [Em] người người [Am] tình ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt đò ngang

Nguyễn Trọng Tạo
1. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang
Gọi [F] đò gọi đò, đò [Dm] sang đò sang
Đò sang [C] sóng nước gặp đôi [F] mắt biếc
Mà [Am] say mà say ư ứ ư [Em] tình
Mà [Am] yêu mà yêu ư ứ ư [Em] người
Qua con [Dm] sông hỏi thăm đôi mắt [C] ấy
Hỡi [Em] người người về [Am] đâu.

ĐK: Về [Am] đâu hỡi [Em] người
Về [Am] đâu trên bến dưới [Dm] thuyền
Sa Nam chưa vãn [F] chợ
Biết [C] tìm là tìm người [F] đâu
Chợ [Am] đông (chợ [F] đông) 
Chợ [Am] đông ai sợ đò [Dm] đầy
Chìm trong đôi mắt [Em] ấy
Đò [C] đầy, đò [Em] đầy anh cứ [Am] sang

2. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang
Bạn [F] tình bạn tình, cùng [Dm] sang cùng sang
Cùng sang [C] bến nước mùa xuân [F] đất nước
Niềm [Am] vui niềm say rót [Em] đầy
Niềm [Am] yêu niềm thương tháng [Em] ngày
Bến sông [Dm] Lam trời xanh như đắm [C] đuối 
Mắt [Em] người người [Am] tình ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com