1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt đò ngang

Cuộn trang

1. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang Gọi [F] đò gọi đò, đò [Dm] sang đò sang Đò sang [C] sóng nước gặp đôi [F] mắt biếc Mà [Am] say mà say ư ứ ư [Em] tình Mà [Am] yêu mà yêu ư ứ ư [Em] người Qua con [Dm] sông hỏi thăm đôi mắt [C] ấy Hỡi [Em] người người về [Am] đâu. ĐK: Về [Am] đâu hỡi [Em] người Về [Am] đâu trên bến dưới [Dm] thuyền Sa Nam chưa vãn [F] chợ Biết [C] tìm là tìm người [F] đâu Chợ [Am] đông (chợ [F] đông) Chợ [Am] đông ai sợ đò [Dm] đầy Chìm trong đôi mắt [Em] ấy Đò [C] đầy, đò [Em] đầy anh cứ [Am] sang 2. Bồng [Am] bềnh bồng bềnh đò [G] ngang đò ngang Bạn [F] tình bạn tình, cùng [Dm] sang cùng sang Cùng sang [C] bến nước mùa xuân [F] đất nước Niềm [Am] vui niềm say rót [Em] đầy Niềm [Am] yêu niềm thương tháng [Em] ngày Bến sông [Dm] Lam trời xanh như đắm [C] đuối Mắt [Em] người người [Am] tình ơi.

Video hướng dẫn