highlight chords
				              [D]    [G]      [A]      [Bm] 
Ng oài hiên lá vẫn rơi tr ong thu buồn 
      [Em]     [A]   [D] 
Nắng hắt q ua từng vạt cây lá 
       [G]       [A]      [D]   [G]  
Nhành lan tr ắng vẫn măi bu ồn ở bên sân wo.. w o.. 
      [A7]    [D] 
Hoa lan bu ồn chờ ai ? 
 

 [G]         [A]      [D] 
Đ ôi bờ mi sao ướt đẫ m trong chiều 
       [G]         [A]       [D]  
Chờ mong bón g ai xa qua bao đê m trường Wo.. Wo. 
    [G]       [A]      [D]
Mưa ở đâu măi sao khô ng qua nơi nà y 
      [G]       [A]      [A7]  
Để nhành la n kia héo mòn theo đêm ngà y ... 
 

       
Điệp khúc : 
   [D]      [A]       [A] [A7] [D] 
Vì s ao cơn gió đ ưa mưa về đâu  
   [G]      [A]      [G] [A7] 
Lệ ca y sao ướt nho è mắt buồn  
  [D]        [A]         [G] [A7] [D] 
Nh ành lan kia sẽ m ăi trông ngóng mưa  
      [G]       [A7]     [D]   
Đợi một ng ày kia sẽ được vui cùng m ưa... 
 

  
2. 
                   
Nhành lan đó sẽ chết trong thu buồn 
                 
Nếu thiếu mưa ngày ngày vun tưới 
                 
Vì sao mưa vẫn vô tình ở nơi đâu 
           
Cho lan buồn chờ mưa 
 

                  
Đôi bờ mi sao ướt đẫm trong chiều 
                    
Chờ mong bóng ai xa qua bao đêm trường 
                   
Mưa ở đâu măi sao không qua nơi này 
                    
Để nhành lan kia héo mòn theo đêm ngày 
 

                
Vì sao cơn gió đưa mưa về đâu 
               
Lệ cay sao ướt nhoè mắt buồn 
                   
Nhành lan kia sẽ măi trông ngóng mưa 
                    
Đợi một ngày kia sẽ được vui cùng mưa 
 

                   
Ngoài hiên lá vẫn rơi trong thu buồn 
                
Gió kéo mưa về tận phương nào 
                   
Nhành lan trắng vẫn măi chờ đợi mưa 
                
Đợi một ngày mưa sẽ về nơi đây 
                
Chờ một ngày mưa sẽ về nơi đây 
                 
Và nguyện cầu mưa sẽ về nơi này 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt mùa thu

				              [D]    [G]      [A]      [Bm] 
Ng oài hiên lá vẫn rơi tr ong thu buồn 
      [Em]     [A]   [D] 
Nắng hắt q ua từng vạt cây lá 
       [G]       [A]      [D]   [G]  
Nhành lan tr ắng vẫn măi bu ồn ở bên sân wo.. w o.. 
      [A7]    [D] 
Hoa lan bu ồn chờ ai ? 
 

 [G]         [A]      [D] 
Đ ôi bờ mi sao ướt đẫ m trong chiều 
       [G]         [A]       [D]  
Chờ mong bón g ai xa qua bao đê m trường Wo.. Wo. 
    [G]       [A]      [D]
Mưa ở đâu măi sao khô ng qua nơi nà y 
      [G]       [A]      [A7]  
Để nhành la n kia héo mòn theo đêm ngà y ... 
 

       
Điệp khúc : 
   [D]      [A]       [A] [A7] [D] 
Vì s ao cơn gió đ ưa mưa về đâu  
   [G]      [A]      [G] [A7] 
Lệ ca y sao ướt nho è mắt buồn  
  [D]        [A]         [G] [A7] [D] 
Nh ành lan kia sẽ m ăi trông ngóng mưa  
      [G]       [A7]     [D]   
Đợi một ng ày kia sẽ được vui cùng m ưa... 
 

  
2. 
                   
Nhành lan đó sẽ chết trong thu buồn 
                 
Nếu thiếu mưa ngày ngày vun tưới 
                 
Vì sao mưa vẫn vô tình ở nơi đâu 
           
Cho lan buồn chờ mưa 
 

                  
Đôi bờ mi sao ướt đẫm trong chiều 
                    
Chờ mong bóng ai xa qua bao đêm trường 
                   
Mưa ở đâu măi sao không qua nơi này 
                    
Để nhành lan kia héo mòn theo đêm ngày 
 

                
Vì sao cơn gió đưa mưa về đâu 
               
Lệ cay sao ướt nhoè mắt buồn 
                   
Nhành lan kia sẽ măi trông ngóng mưa 
                    
Đợi một ngày kia sẽ được vui cùng mưa 
 

                   
Ngoài hiên lá vẫn rơi trong thu buồn 
                
Gió kéo mưa về tận phương nào 
                   
Nhành lan trắng vẫn măi chờ đợi mưa 
                
Đợi một ngày mưa sẽ về nơi đây 
                
Chờ một ngày mưa sẽ về nơi đây 
                 
Và nguyện cầu mưa sẽ về nơi này 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com