1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt mùa thu

Cuộn trang

[D] [G] [A] [Bm] Ng oài hiên lá vẫn rơi tr ong thu buồn [Em] [A] [D] Nắng hắt q ua từng vạt cây lá [G] [A] [D] [G] Nhành lan tr ắng vẫn măi bu ồn ở bên sân wo.. w o.. [A7] [D] Hoa lan bu ồn chờ ai ? [G] [A] [D] Đ ôi bờ mi sao ướt đẫ m trong chiều [G] [A] [D] Chờ mong bón g ai xa qua bao đê m trường Wo.. Wo. [G] [A] [D] Mưa ở đâu măi sao khô ng qua nơi nà y [G] [A] [A7] Để nhành la n kia héo mòn theo đêm ngà y ... Điệp khúc : [D] [A] [A] [A7] [D] Vì s ao cơn gió đ ưa mưa về đâu [G] [A] [G] [A7] Lệ ca y sao ướt nho è mắt buồn [D] [A] [G] [A7] [D] Nh ành lan kia sẽ m ăi trông ngóng mưa [G] [A7] [D] Đợi một ng ày kia sẽ được vui cùng m ưa... 2. Nhành lan đó sẽ chết trong thu buồn Nếu thiếu mưa ngày ngày vun tưới Vì sao mưa vẫn vô tình ở nơi đâu Cho lan buồn chờ mưa Đôi bờ mi sao ướt đẫm trong chiều Chờ mong bóng ai xa qua bao đêm trường Mưa ở đâu măi sao không qua nơi này Để nhành lan kia héo mòn theo đêm ngày Vì sao cơn gió đưa mưa về đâu Lệ cay sao ướt nhoè mắt buồn Nhành lan kia sẽ măi trông ngóng mưa Đợi một ngày kia sẽ được vui cùng mưa Ngoài hiên lá vẫn rơi trong thu buồn Gió kéo mưa về tận phương nào Nhành lan trắng vẫn măi chờ đợi mưa Đợi một ngày mưa sẽ về nơi đây Chờ một ngày mưa sẽ về nơi đây Và nguyện cầu mưa sẽ về nơi này

Video hướng dẫn