highlight chords
[Dm] Thương nhớ ơ hờ thương nhớ [Gm] ai [C]
Sông xa từng lớp lớp mưa [F] dài 
Mắt [Dm] em ơi mắt em [G] xưa có sầu cô [C] quạnh 
Khi chớm thu [A7] về khi chớm thu về một sớm [Bb] mai.
[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây 
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc 
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây 
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ 
Ngày bóng dáng quê [F] hương 
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.
[Am] Tôi từ chinh chiến đã ra [Dm] đi 
Chiều [Gm] xanh không thấy bóng Ba [Dm] Vì 
Sông [A7] Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc 
Non nước u hoài
non nước hao gầy, ngày chia [Bb] tay.
[Am] Em vì chinh chiến thiếu quê [Dm] hương 
Sài [Gm] Sơn, Bương Cấn mãi u [Dm] buồn 
Tôi [A7] nhớ xứ Đoài mây trắng lắm 
Em có bao giờ, Em có bao giờ
Em thương nhớ [Dm] thương.
[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây 
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc 
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây 
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ 
Ngày bóng dáng quê [F] hương 
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.
Đôi mắt Người Sơn [Dm] Tây 
[A] Đôi mắt Người Sơn [A7] Tây 
Buồn viễn xứ khôn [Dm] khuây.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt người Sơn Tây

Phạm Đình Chương , Quang Dũng
[Dm] Thương nhớ ơ hờ thương nhớ [Gm] ai [C]
Sông xa từng lớp lớp mưa [F] dài 
Mắt [Dm] em ơi mắt em [G] xưa có sầu cô [C] quạnh 
Khi chớm thu [A7] về khi chớm thu về một sớm [Bb] mai.
[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây 
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc 
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây 
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ 
Ngày bóng dáng quê [F] hương 
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.
[Am] Tôi từ chinh chiến đã ra [Dm] đi 
Chiều [Gm] xanh không thấy bóng Ba [Dm] Vì 
Sông [A7] Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc 
Non nước u hoài
non nước hao gầy, ngày chia [Bb] tay.
[Am] Em vì chinh chiến thiếu quê [Dm] hương 
Sài [Gm] Sơn, Bương Cấn mãi u [Dm] buồn 
Tôi [A7] nhớ xứ Đoài mây trắng lắm 
Em có bao giờ, Em có bao giờ
Em thương nhớ [Dm] thương.
[Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây 
[F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc 
Buồn viễn xứ khôn [F] khuây
Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây 
[Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ 
Ngày bóng dáng quê [F] hương 
[A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ.
Đôi mắt Người Sơn [Dm] Tây 
[A] Đôi mắt Người Sơn [A7] Tây 
Buồn viễn xứ khôn [Dm] khuây.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com