1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi mắt người Sơn Tây

Cuộn trang

[Dm] Thương nhớ ơ hờ thương nhớ [Gm] ai [C] Sông xa từng lớp lớp mưa [F] dài Mắt [Dm] em ơi mắt em [G] xưa có sầu cô [C] quạnh Khi chớm thu [A7] về khi chớm thu về một sớm [Bb] mai. [Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây [F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc Buồn viễn xứ khôn [F] khuây Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây [Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ Ngày bóng dáng quê [F] hương [A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ. [Am] Tôi từ chinh chiến đã ra [Dm] đi Chiều [Gm] xanh không thấy bóng Ba [Dm] Vì Sông [A7] Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc Non nước u hoài non nước hao gầy, ngày chia [Bb] tay. [Am] Em vì chinh chiến thiếu quê [Dm] hương Sài [Gm] Sơn, Bương Cấn mãi u [Dm] buồn Tôi [A7] nhớ xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ, Em có bao giờ Em thương nhớ [Dm] thương. [Dm] Đôi mắt Người Sơn [Gm] Tây [F] U uẩn chiều luân [Dm] lạc Buồn viễn xứ khôn [F] khuây Buồn viễn xứ khôn [Bb] khuây [Dm] Em hãy cùng ta [Gm][F] Mơ một ngày đất [Dm] mẹ Ngày bóng dáng quê [F] hương [A7] Đường hoa khô ráo [Dm] lệ. Đôi mắt Người Sơn [Dm] Tây [A] Đôi mắt Người Sơn [A7] Tây Buồn viễn xứ khôn [Dm] khuây.

Video hướng dẫn