Đôi mắt Pleiku

≣≣
1. Em đẹp [F] thế Pleiku ơi!
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
[C] Không dám nhìn vào [Gm] đôi mắt ấy
[Bb] Đôi mắt Pleiku biển [F] hồ đầy
Có hàng thông [Bb] xanh trong đôi [Gm] mắt em
[Bb] Có dòng Sê San trong đôi [Gm] mắt em
[C] Có hương rượu cần say men say men
Có ngọn lửa nào đang [Bb] nhen chơi [F] vơi
2. Xin được [F] hát cho con tim
Giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm
[C] Mơ đắm chìm vào [Gm] đôi mắt ấy
[Bb] Đôi mắt Pleiku biển [F] hồ đầy
Những vị men [Bb] say đưa tôi [Gm] tới đây
[Bb] Gió ngàn cao nguyên đưa tôi [Gm] tốc mây
[C] Mắt em một chiều Pleiku xa xôi
Vẫy gọi mặt trời cao [Bb] nguyên lên [F] ngôi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)