1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi ngã đôi ta

Cuộn trang

Một đêm trăng [C] sáng, thương về ngập [G7] lòng đại dương mang [C] sóng Mình anh riêng [F] bóng, xa xôi mịt [G7] mùng, bồi hồi ước [C] mong Dẫu cho người ra [G7] đi năm xưa đã dặn [C] lòng Quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vấn [F] vương Nhưng đêm trăng [Dm] vàng, tình cờ xuôi ngang lều [G7] vải, xin nhớ thương vài [C] giây. Ngày xa xưa [C] ấy, thương thì thật [G7] nhiều, nhiều như biển [C] cát Nhiều hơn nước [F] mắt, những đêm hẹn [G7] hò giận hờn dưới [C] trăng Dẫu cho tình đôi [G7] ta bao la như chiều [C] vàng Tim sông hồ trót mang, quê hương tình vấn [F] vương Nên đêm trăng [Dm] vàng đẹp hành trang xuôi vạn [G7] lý, quên nói câu tạ [C] từ. Ngày đó, đôi ta thường hẹn [G] hò Mà [F] nay trăng bâng khuâng thềm [Em] vắng Em [Am] ơi anh muốn [Dm] rằng dù thương thương nhớ [G] nhớ Bàng [C] hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ [Dm] vơ Ðừng [G7] buồn đừng buồn cho đôi má xinh phai [C] hồng. Một lần xa [C] cách, duyên tình thành [G7] mộng vào đêm trăng [C] sáng Gần nhau thu [F] ngắn, cho ân tình [G7] dài, dài thêm nhớ [C] mong Hãy cho thời [G7] gian gom yêu thương lên thật [C] đầy hôm nao mình nắm tay, khi anh về chốn [F] đây Ðêm khuya trăng [Dm] vàng lặng lờ trôi như thầm [G7] nói, ta với ta thành [C] đôi.

Video hướng dẫn