1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời tăng lữ

Cuộn trang

1. Ta hãy [Em] sống với những ngày đáng sống Không giận [Am] mừng không oán ghét sầu [G] thương Để cho [C] lòng chan trải khắp mười [D] phương Như gió lộng mây ngàn trôi vạn [G] hướng Đời tăng [Em] lữ từ khi ta dấn [C] bước Bỏ sau lưng bao uế trược phiền [Am] hà Bước vân [D] du trong khắp nơi ta [G] bà Chúng sanh [B7] bạn vũ trụ đó nhà [Em] ta ĐK: Đường giải thoát dành trong bao cái [C] có Sống tiêu [Am] dao không có gì buồn lòng Sống thanh [D] lương đâu có chi đói [G] lạnh Sống thanh [B7] bần giàu nghèo chẳng động [Em] tâm 2. Bạn sẽ [Em] sống mãi muôn đời lúc chết Tấm thân [Am] này mang gió cát phù [G] du Dẫu tan [C] tành xương vỡ nát thịt [D] da Môi vẫn cười trong niềm vui giải [G] thoát Bạn có [Em] biết cành cao chim vẫn [C] hót Đóa hoa tâm luôn sống vì mọi [Am] người Vững bước [D] chân noi đức hạnh của [G] Ngài Sáng soi [B7] đời dìu người tới bờ [Em] vui

Video hướng dẫn