highlight chords
1. Ta hãy [Em] sống với những ngày đáng sống 
Không giận [Am] mừng không oán ghét sầu [G] thương 
Để cho [C] lòng chan trải khắp mười [D] phương
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn [G] hướng
Đời tăng [Em] lữ từ khi ta dấn [C] bước
Bỏ sau lưng bao uế trược phiền [Am] hà
Bước vân [D] du trong khắp nơi ta [G] bà
Chúng sanh [B7] bạn vũ trụ đó nhà [Em] ta
ĐK: Đường giải thoát dành trong bao cái [C] có
Sống tiêu [Am] dao không có gì buồn lòng
Sống thanh [D] lương đâu có chi đói [G] lạnh
Sống thanh [B7] bần giàu nghèo chẳng động [Em] tâm
2. Bạn sẽ [Em] sống mãi muôn đời lúc chết 
Tấm thân [Am] này mang gió cát phù [G] du
Dẫu tan [C] tành xương vỡ nát thịt [D] da
Môi vẫn cười trong niềm vui giải [G] thoát
Bạn có [Em] biết cành cao chim vẫn [C] hót
Đóa hoa tâm luôn sống vì mọi [Am] người
Vững bước [D] chân noi đức hạnh của [G] Ngài
Sáng soi [B7] đời dìu người tới bờ [Em] vui
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời tăng lữ

Tuệ Minh , Vũ Ngọc Toản
1. Ta hãy [Em] sống với những ngày đáng sống 
Không giận [Am] mừng không oán ghét sầu [G] thương 
Để cho [C] lòng chan trải khắp mười [D] phương
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn [G] hướng
Đời tăng [Em] lữ từ khi ta dấn [C] bước
Bỏ sau lưng bao uế trược phiền [Am] hà
Bước vân [D] du trong khắp nơi ta [G] bà
Chúng sanh [B7] bạn vũ trụ đó nhà [Em] ta
ĐK: Đường giải thoát dành trong bao cái [C] có
Sống tiêu [Am] dao không có gì buồn lòng
Sống thanh [D] lương đâu có chi đói [G] lạnh
Sống thanh [B7] bần giàu nghèo chẳng động [Em] tâm
2. Bạn sẽ [Em] sống mãi muôn đời lúc chết 
Tấm thân [Am] này mang gió cát phù [G] du
Dẫu tan [C] tành xương vỡ nát thịt [D] da
Môi vẫn cười trong niềm vui giải [G] thoát
Bạn có [Em] biết cành cao chim vẫn [C] hót
Đóa hoa tâm luôn sống vì mọi [Am] người
Vững bước [D] chân noi đức hạnh của [G] Ngài
Sáng soi [B7] đời dìu người tới bờ [Em] vui

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com