1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đợi Tháng Tám

Cuộn trang

Capo ngăn 2 chơi D= E Ngoài kia [D] ồn ào Người đông [D/C#] xì xào Mình em [G/B] nay giữa Căn phòng [A] nôn nao Chờ mong [G] tin nhắn Chờ nghe [D/F#] chuông báo Xóa tan [Em] ưu phiền Vì đâu [D] cứ ưu phiền Vì anh [G] ngày xưa đã hứa [A]. Khi xưa [G] anh nói, sẽ có [D/F#] một ngày là khi [Em] lá rời xa, là khi [D] sắc thu vàng, là khi [G] tháng 8 sang [A]. Nhưng em [G] lo nơi ấy, sẽ ngăn [D/F#] anh về. Trời thu [Em] chưa vàng, tình ta [D] đã tàn. Nhưng e [G] luôn lo lắng có bao [D/F#] nhiêu điều làm xa [G] mãi lời hứa Thu, là anh [A] về với em. Vì sao [D] ngập ngừng Vì sao [D/C#] chẳng đừng Vì sao [G/B] trông ngóng Cho lòng [A] thêm đau Là khi [G] anh nói Là khi [D/F#] anh hứa Hứa yêu [Em] em nhiều, người ơi [D] sẽ yêu nhiều thời gian [G] ngừng trong nước mắt [A] Dòng tin [G] lay lắt héo hắt [D/F#] trông chờ, chờ mong [Em] lá rời xa chờ mong [D] sắc thu vàng chờ đến [G] tháng 8 sang [A]. Nhưng em [G] lo nơi ấy sẽ ngăn [D/F#] a về trời thu [Em] chưa vàng tình ta [D] đã tàn nhưng e [G] luôn lo lắng có bao [D/F#] nhiêu điều làm xa [Em] mãi lời hứa Thu là anh [G] về với em [A].

Video hướng dẫn