1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đom đóm

Cuộn trang

Đom [D] đóm đâu [A] ra chiều hôm thật [D] nhiều Tiền [A] đồn ven [Em] biên anh [A] vừa lên phiên đổi [D] gác Từng bày đom [G] đóm như thấp [Em] sáng kỷ niệm của chúng [F#m] ta Ngày xa [Bm] xưa chơi trò đi trốn [Em] nhau Cho em đi [A] tìm gọi anh Đom Đóm ơi Anh [D] khéo nên [A] em thường hay giận [D] hờn Một [A] lần anh [Em] thua em [A] trèo lên trên ngọn [D] khế Nào ngờ mưu [G] kế đem đom [Em] đóm anh cài lên tóc [F#m] em Từ đêm [Bm] đen lập lòe đom đóm [Em] bay Em anh đây [A] rồi nên vẫn khen anh tài [D] ghê Dòng thời gian xuôi [G] mãi Cuộc vui xưa kết [D] nên tình hương [Em] lửa ba [F#m] sinh [A] Bạn bè thân hứa [Em] trước đi đám cưới đôi [A] mình Cặp đèn màu [D] hoa trúc Nào ngờ đâu mơ [G] ước tựa như sương khói [D] tan Dần trong [Em] nắng ban [F#m] mai [A] Chỉ còn câu ước [Em] cuối non nước sắp thanh [A] bình Cho mình lại tay trong [D] thấy nhau Xa [D] cách em [A] lo tình kia nhạt [D] nhòa Chiều chiều ra [Em] sân em [A] còn trông phương trời [D] thắm Nhìn bày đom [G] đóm anh có [Em] nhớ khung trời hoa bướm [F#m] xưa Còn riêng [Bm] em phương này vẫn ước [A] mơ Anh gọi [A] lại đom đóm ơi như [D] ngày xưa

Video hướng dẫn