highlight chords
				                  
Điệu Valse 
 

[Am]              
Trăng đã lên, trăng đã lên, 
                      [E7]  
Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết tha, 
               
Trăng sáng soi, trên lá hoa, 
                  [Am]   
Dâng nhớ bao câu mong chờ nhạc xưa đã qua 
    [A7]    [Dm]   
Xa xôi rồi, nhớ thương 
    [G7]    [C]   
Ai mong chờ vấn vương 
     [Gm6] [A7]     [Dm]  
Riêng có ta , tim xót xa, 
       [Am]      [E7]      [Am]   
Luyến thương bao khúc ca xưa đã phai nhòa. 
 

 

          [G]        [F]        [E]   
Bạn lòng ơi đã bao đêm thức trông trăng sáng long lanh 
     [Am]        [G]        [F]        [E]   
Nhìn dòng sông nước trong xanh cuốn trôi nhanh giữa đêm thanh 
     [B7]         [A]      
Rất mong chờ nhớ, bao khúc nhạc thấm, 
    [E7]        [A]  
Nay đâu còn nữa, đã quá xa 
   [Am]      [G]       [F]      [E]  
Và từ đây mỗi khi nghe khúc ca xưa lúc gió mưa 
     [Am]      [G]       [F]      [E]  
Thì lòng ta thấy xót xa nhớ thiết tha phút đã qua 
    [B7]         [A]     
Đã phai nhòa hết, hoa xưa tàn hết, 
      [B7]         [E]  
Nhưng ngàn thu mãi trong tim ta. 
 

 

[Am]            
Thu đã qua, Bao lá hoa, 
                     [E7]  
Theo gió bay, bay quay quần rụng theo gió đưa 
               
Mây vẫn xanh, trăng vẫn thanh 
                  [Am]     
Nhưng thấy đâu khúc ca đẹp nhạc êm thắm tươi 
       [Dm]       [G7]    [C]  
Ai xa vời có hay, bao nhiêu ngày gió bay 
    [Gm6] [A7]     [Dm]  
Bao lá khô , theo gió thu 
     [Am]      [E7]       [Am]  
Rớt trên đôi mắt đôi môi khóc mong chờ 
 

 

                 
Nhớ thấm thiết, thương ngàn kiếp 
     [E7]             [Am]  
khắp bên tôi bao khúc nhạc Vàng đêm nao. 
             
Gió cuốn gió, lá vàng úa, 
           [E7]      [Am] 
Nhưng ai đâu có thấu được lòng ta 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Domino (nhạc Pháp)

				                  
Điệu Valse 
 

[Am]              
Trăng đã lên, trăng đã lên, 
                      [E7]  
Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết tha, 
               
Trăng sáng soi, trên lá hoa, 
                  [Am]   
Dâng nhớ bao câu mong chờ nhạc xưa đã qua 
    [A7]    [Dm]   
Xa xôi rồi, nhớ thương 
    [G7]    [C]   
Ai mong chờ vấn vương 
     [Gm6] [A7]     [Dm]  
Riêng có ta , tim xót xa, 
       [Am]      [E7]      [Am]   
Luyến thương bao khúc ca xưa đã phai nhòa. 
 

 

          [G]        [F]        [E]   
Bạn lòng ơi đã bao đêm thức trông trăng sáng long lanh 
     [Am]        [G]        [F]        [E]   
Nhìn dòng sông nước trong xanh cuốn trôi nhanh giữa đêm thanh 
     [B7]         [A]      
Rất mong chờ nhớ, bao khúc nhạc thấm, 
    [E7]        [A]  
Nay đâu còn nữa, đã quá xa 
   [Am]      [G]       [F]      [E]  
Và từ đây mỗi khi nghe khúc ca xưa lúc gió mưa 
     [Am]      [G]       [F]      [E]  
Thì lòng ta thấy xót xa nhớ thiết tha phút đã qua 
    [B7]         [A]     
Đã phai nhòa hết, hoa xưa tàn hết, 
      [B7]         [E]  
Nhưng ngàn thu mãi trong tim ta. 
 

 

[Am]            
Thu đã qua, Bao lá hoa, 
                     [E7]  
Theo gió bay, bay quay quần rụng theo gió đưa 
               
Mây vẫn xanh, trăng vẫn thanh 
                  [Am]     
Nhưng thấy đâu khúc ca đẹp nhạc êm thắm tươi 
       [Dm]       [G7]    [C]  
Ai xa vời có hay, bao nhiêu ngày gió bay 
    [Gm6] [A7]     [Dm]  
Bao lá khô , theo gió thu 
     [Am]      [E7]       [Am]  
Rớt trên đôi mắt đôi môi khóc mong chờ 
 

 

                 
Nhớ thấm thiết, thương ngàn kiếp 
     [E7]             [Am]  
khắp bên tôi bao khúc nhạc Vàng đêm nao. 
             
Gió cuốn gió, lá vàng úa, 
           [E7]      [Am] 
Nhưng ai đâu có thấu được lòng ta 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com