1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đồng Chiêm đường lên Núi Thánh

Mai Huy - Thơ: Nắng Saigon
Nguồn: thanhcavietnam.net