highlight chords
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa
Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi
[Dm] Ân tình lớn lao, [Bb] con trời rất cao 
Và [A7] khi Giê-su đớn [Gm] đau
[C] Vác thập tự cô đơn bước lên trên [F] đồi Gô [Dm] Tha
Vì [C] yêu thương thế [Gm] nhân 
Ngài [C] đã gánh bao nhục [F] hình
[Bb] Để giờ này tôi [C] nhận được cứu [Dm] ân. 

[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha thật gần
[Bb] Khi nhân loại đã đóng đinh Giê-[F] su [C]
[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha ngàn lần
[Bb] Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh [A7] hồn. 

ĐK:
[Dm] Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa
[Bb] Có phải máu tuôn ra từ bàn tay
[C] Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời [F] tôi. [A7]

[Dm] Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu
[Bb] Huyết báu đã buông tha sạch tội ô
[C] Chúa đắc thắng tử thần 
Để [A7] tôi sống với Ngài mãi muôn [Dm] đời.

* Tình yêu [Gm] Chúa cao [C] vời [Bb] chẳng còn chi ví [F] sánh
Tình yêu [Gm] Chúa tuyệt [A7] đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng huyết tha tội

Bùi Trung Nhơn
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa
Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi
[Dm] Ân tình lớn lao, [Bb] con trời rất cao 
Và [A7] khi Giê-su đớn [Gm] đau
[C] Vác thập tự cô đơn bước lên trên [F] đồi Gô [Dm] Tha
Vì [C] yêu thương thế [Gm] nhân 
Ngài [C] đã gánh bao nhục [F] hình
[Bb] Để giờ này tôi [C] nhận được cứu [Dm] ân. 

[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha thật gần
[Bb] Khi nhân loại đã đóng đinh Giê-[F] su [C]
[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha ngàn lần
[Bb] Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh [A7] hồn. 

ĐK:
[Dm] Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa
[Bb] Có phải máu tuôn ra từ bàn tay
[C] Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời [F] tôi. [A7]

[Dm] Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu
[Bb] Huyết báu đã buông tha sạch tội ô
[C] Chúa đắc thắng tử thần 
Để [A7] tôi sống với Ngài mãi muôn [Dm] đời.

* Tình yêu [Gm] Chúa cao [C] vời [Bb] chẳng còn chi ví [F] sánh
Tình yêu [Gm] Chúa tuyệt [A7] đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn