1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng huyết tha tội

Cuộn trang

[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi [Dm] Ân tình lớn lao, [Bb] con trời rất cao Và [A7] khi Giê-su đớn [Gm] đau [C] Vác thập tự cô đơn bước lên trên [F] đồi Gô [Dm] Tha Vì [C] yêu thương thế [Gm] nhân Ngài [C] đã gánh bao nhục [F] hình [Bb] Để giờ này tôi [C] nhận được cứu [Dm] ân. [F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha thật gần [Bb] Khi nhân loại đã đóng đinh Giê-[F] su [C] [F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô[G]ô-[C] Tha ngàn lần [Bb] Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh [A7] hồn. ĐK: [Dm] Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa [Bb] Có phải máu tuôn ra từ bàn tay [C] Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời [F] tôi. [A7] [Dm] Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu [Bb] Huyết báu đã buông tha sạch tội ô [C] Chúa đắc thắng tử thần Để [A7] tôi sống với Ngài mãi muôn [Dm] đời. * Tình yêu [Gm] Chúa cao [C] vời [Bb] chẳng còn chi ví [F] sánh Tình yêu [Gm] Chúa tuyệt [A7] đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi

Video hướng dẫn