Dòng máu Lạc Hồng

≣≣
Dòng máu Lạc [Em] Hồng, bốn nghìn [D] năm
Dòng máu đỏ [Bm] tươi chảy [D] trong tim [Em] mình
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng [D] tiên
Nguyện ôm bao đời đất [Em] mẹ
Nhịp trống hào hùng, mãi còn [D] vang
Bao lớp người [Bm] đi ra [D] nơi biên [Em] thuỳ
Hình bóng mẹ già, đứng đợi [D] con
Tạc vào sử [G] sách hào [Em] hùng
Việt Nam [C] ơi, yêu mến ngàn [G] đời
Yêu luỹ tre [Am] xanh, có [Bm] con sông chảy [Em] quanh
Nào ta [C] hát, khúc hát Lạc [G] Hồng
Là muôn cánh chim [Am] bay [Bm] rợp biển [Em] Đông
Việt Nam [C] ơi, hãy nắm chặt [G] tay
Tiến bước đi [Am] lên viết [Bm] thêm trang sử [Em] vàng
Nào ta [C] hát, khúc hát Việt [G] Nam
Con cháu rồng [Am] tiên, con cháu Lạc [Em] Hồng
Tự [B7] hào hai tiếng Việt [Em] Nam
Danh sách hợp âm (Click để tắt)