Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng máu Lạc Hồng

Cuộn trang

Dòng máu Lạc [Em] Hồng, bốn nghìn [D] năm Dòng máu đỏ [Bm] tươi chảy [D] trong tim [Em] mình Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng [D] tiên Nguyện ôm bao đời đất [Em] mẹ Nhịp trống hào hùng, mãi còn [D] vang Bao lớp người [Bm] đi ra [D] nơi biên [Em] thuỳ Hình bóng mẹ già, đứng đợi [D] con Tạc vào sử [G] sách hào [Em] hùng Việt Nam [C] ơi, yêu mến ngàn [G] đời Yêu luỹ tre [Am] xanh, có [Bm] con sông chảy [Em] quanh Nào ta [C] hát, khúc hát Lạc [G] Hồng Là muôn cánh chim [Am] bay [Bm] rợp biển [Em] Đông Việt Nam [C] ơi, hãy nắm chặt [G] tay Tiến bước đi [Am] lên viết [Bm] thêm trang sử [Em] vàng Nào ta [C] hát, khúc hát Việt [G] Nam Con cháu rồng [Am] tiên, con cháu Lạc [Em] Hồng Tự [B7] hào hai tiếng Việt [Em] Nam