1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông kỷ niệm

Cuộn trang

Soạn theo phần trình bày của Ca sĩ Lâm Thúy Vân Là lá [Gm] lá, là la la lá [Cm] là la Là lá [D7] lá, là la la lá [Gm] là la [Gm] Nhớ một ngày ta cùng [Cm] nắm tay [F] Trên đường dài đầy [Bb] hàng lá me [Gm] xanh [Eb] Nhớ một [Cm] ngày ta [D] biết yêu Và [Gm] ngày ta [Cm] đã yêu, giờ [D7] này ôi đâu [G7] còn [Cm] Chỉ còn lại dĩ vãng [D7] xưa nhẹ [Gm] nhàng Vết [Cm] mây bay, người [Am] tình ơi có [D7] nhớ DK: Tình như [Gm] lá mùa thu Bay khắp [Cm] trời chiều, tình yêu [F] đến Và mang bao nỗi [Bb] buồn phiền [D7] Kỷ niệm [Gm] đó người ơi xin nhớ [Cm] ngàn đời Này anh [D7] hỡi, rằng em chỉ yêu mãi [Gm] anh thôi [Cm] Chỉ còn [Am] lại dĩ [D7] vãng xưa [Gm] nhẹ nhàng Thoáng mây [Cm] bay, người [Am] tình ơi có [D7] nhớ Hát lại ĐK … dạo nhạc … tăng ½ tone lên [Abm] DK: Tình như [Abm] lá mùa thu Bay khắp [C#m] trời chiều, tình yêu [F#] đến Và mang bao nỗi [B] buồn phiền [Eb7] Kỷ niệm [Abm] đó người ơi xin nhớ [C#m] ngàn đời Này anh [Eb7] hỡi, rằng em chỉ yêu mãi [Abm] anh thôi * Giòng sông [Abm] cũ ngày xưa em có [C#m] đợi chờ Mùa mưa [F#] đến, ngồi đây em hát [B] một mình [Eb7] Kỷ niệm [Abm] đó người ơi xin nhớ [C#m] ngàn đời Này anh [Eb7] hỡi, rằng em chỉ yêu mãi [Abm] anh thôi!. Là lá [Abm] lá, là la la lá [C#m] là la Là lá [Eb7] lá, là la la lá [Abm] là la Kỷ niệm [Abm] đó người ơi xin nhớ [C#m] ngàn đời Này anh [Eb7] hỡi, rằng em chỉ yêu mãi [Abm] anh thôi!.

Video hướng dẫn