1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông ly biệt

Cao Huy Hoàng - Thơ: Đỗ Tăng Thông
Nguồn: thanhcavietnam.net