1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông mùa thu

Cuộn trang

1. [Em] Ai cũng [Am] có một dòng sông [Em] vắng xa Trong nỗi [D] nhớ trong kỷ niệm [Am] thiết tha Tôi cũng [D] có riêng tôi dòng [Bm] sông Bao mơ [D] ước in dòng sông [G] nước trong Bao cay [D] đắng vui buồn trên [Em] bến sông Còn lại [Am] đây một nỗi [Bm] nhớ mênh [C] mông Dòng [G] sông trôi [B7] dòng sông lại [Em] về Tuổi [Am] thơ trôi qua mãi [D] mãi trôi [G] qua [D] Ôi người bạn [B7] tuổi thơ tóc [Em] đã phai màu Dòng [G] sông trôi [B7] dòng sông trở [Em] lại Bạn [Am] bè ta ai [D] đã chia [G] xa [Am] Như một vòng hoa [Bm] trôi tới bến vô [Em] cùng 2. Ai cũng [Am] có một mùa thu [Em] vắng xa Trong nỗi [D] nhớ trong kỷ niệm [Am] thiết tha Tôi cũng [D] có riêng tôi mùa [Bm] thu Thu xao [D] xuyến trong bàn tay [G] ấm êm Thu lưu [D] luyến nói cười mỗi [Em] sớm mai Rồi chia [Am] tay nhẹ như [Bm] gió heo [C] may Mùa [G] thu đi [B7] mùa thu lại [Em] về Tình [Am] yêu đi qua mãi [D] mãi đi [G] xa [D] Ôi gặp người [B7] tình xưa sao [Em] thấy xa vời Mùa [G] thu đi [B7] mùa thu trở [Em] lại Tình yêu đi [Am] qua mãi [D] mãi chia [G] lìa Bạn tình [Am] ơi! nhớ mãi bến [Bm] sông này Nhớ mái chèo khua nước đêm trăng [C] lên Nhớ con [B7] thuyền êm ái ta [Em] yêu em Dòng sông [G] mang [B7] mùa thu về [Em] đâu Tuổi [G] thơ tôi [B7] tình yêu của [Em] tôi Dòng sông [G] mang [B7] mùa thu về [Em] đâu

Video hướng dẫn