1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông quê em dòng sông quê anh

Cuộn trang

[A] Dòng [D] sông Đáy quê [E] em Sông [F#m] trăng hay sông [C#m] lụa Nong [A] kén vàng như [E] lúa Tròn [G] vạnh một góc [E7] trời Dòng [G] sông Đà quê [A] anh Đá [C#m] dựng ghềnh dựng [E] thác Nước [A] reo thành điệu nhạc Nguồn [D] than trắng vô [E7] biên Dòng sông quê [E] em Dòng sông quê [A] anh Sóng [E] xanh như mắt trẻ Sao [G] giống nhau đến [E] thế Tiếng mưa như tiếng tằm ăn Tiếng mưa như tiếng tằm [A] ăn Sông [Dm] cho anh làm thơ Về [Am] tiếng gầm của [G] sóng Về [C] tầm cao chiều rộng Những thiết kế công [E7] trình [E] Dòng sông quê em Dòng sông quê [Am] anh [E] Dòng sông yêu thương Dòng chung đôi [Am] ta

Video hướng dẫn