highlight chords
[Dm] Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn 
Đã ru tôi trọn ngày thơ [Gm] ấu 
Ngỡ quên đi cùng năm tháng [C] dài 
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ [F] thương dòng sông [A7][Dm] Những thân yêu trong mười năm bé dại 
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân [Gm] cũ 
Búp-bê xinh ngày xưa nát [C] rồi 
Riêng còn sót một giọng hát [F] thôi ngày mới [A7] lớn
[A7] Là la la [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] 
[Dm] [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] [Dm]
[Dm] Những con chim bên dòng sông êm đềm 
Hát cho nghe bài ca phiêu [Gm] lãng 
Rất thơ ngây nào tôi biết [C] gì 
Khi chợt thấy người ngồi lắng [F] nghe thật say [A7] đắm 
[Dm] Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi 
Những chim kia cùng nhau cất [Gm] cánh 
Đến phương xa hồng tươi hy [C] vọng 
Gia đình cũng về thành phố [F] xưa đầy ánh [A7] sáng 
----------------------
[Dm] La Maritza c'est ma rivière
Comme la Seine est la [Gm] tienne
Mais il n'y a que mon [C] père
Maintenant qui s'en sou- [F] vienne, Quelque- [A7] fois
[Dm] De mes dix premières années
Il ne me reste plus [Gm] rien
Pas la plus pauvre pou- [C] pée
Plus rien qu'un petit re- [F] frain, d'autre- [A7] fois
[A7] Là la la [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] 
[Dm] [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] [Dm]
[Dm] Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liber– [Gm] té
Moi je ne comprenais [C] guère
Mais mon père lui sa- [F] vait, ecou [A7] ter
[Dm] Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont par– [Gm] tis
Sur les chemins de l'es- [C] poir
Et nous ont les a sui- [F] vis, a Pa- [A7] ris
[Dm] De mes dix premières années
Il ne reste plus rien [Gm] rien
Et pourtant les yeux fer- [C] més
Moi j'entends mon père chan- [F] ter, ce re- [A7] frain
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông tuổi thơ (La Maritza)

Sylvie Vartan
[Dm] Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn 
Đã ru tôi trọn ngày thơ [Gm] ấu 
Ngỡ quên đi cùng năm tháng [C] dài 
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ [F] thương dòng sông [A7][Dm] Những thân yêu trong mười năm bé dại 
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân [Gm] cũ 
Búp-bê xinh ngày xưa nát [C] rồi 
Riêng còn sót một giọng hát [F] thôi ngày mới [A7] lớn
[A7] Là la la [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] 
[Dm] [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] [Dm]
[Dm] Những con chim bên dòng sông êm đềm 
Hát cho nghe bài ca phiêu [Gm] lãng 
Rất thơ ngây nào tôi biết [C] gì 
Khi chợt thấy người ngồi lắng [F] nghe thật say [A7] đắm 
[Dm] Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi 
Những chim kia cùng nhau cất [Gm] cánh 
Đến phương xa hồng tươi hy [C] vọng 
Gia đình cũng về thành phố [F] xưa đầy ánh [A7] sáng 
----------------------
[Dm] La Maritza c'est ma rivière
Comme la Seine est la [Gm] tienne
Mais il n'y a que mon [C] père
Maintenant qui s'en sou- [F] vienne, Quelque- [A7] fois
[Dm] De mes dix premières années
Il ne me reste plus [Gm] rien
Pas la plus pauvre pou- [C] pée
Plus rien qu'un petit re- [F] frain, d'autre- [A7] fois
[A7] Là la la [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] 
[Dm] [Gm] [C] [F] [Bb] [Gm] [A7] [Dm]
[Dm] Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liber– [Gm] té
Moi je ne comprenais [C] guère
Mais mon père lui sa- [F] vait, ecou [A7] ter
[Dm] Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont par– [Gm] tis
Sur les chemins de l'es- [C] poir
Et nous ont les a sui- [F] vis, a Pa- [A7] ris
[Dm] De mes dix premières années
Il ne reste plus rien [Gm] rien
Et pourtant les yeux fer- [C] més
Moi j'entends mon père chan- [F] ter, ce re- [A7] frain

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com