1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông xanh (Blue Danube)

nhạc Johann Strauss II - lời Việt Phạm Duy
Nguồn: saigonocean.com