Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng thời gian

Cuộn trang

[C] Chiều nay nâng chén ly [F] bôi [G7] Ngày mai ta sẽ ra [C] khơi Ngày mai ta [G7] sẽ đi [Dm] xa [G7] Mượn thời gian xóa mơ [C] qua. Dù buồn vui trên bước lưu [G7] linh Hãy cố quên [Am] đi đừng nhớ thương [F] chi [C] Mặc ngày mai đời ta thế [Dm] nào, [G] giang hồ cứ [C] đi. [F] [C] Dù đường xa mưa nắng gian [G7] truân Đừng có lui [Am] chân lòng nhớ bâng [F] khuâng [C] Mặc ngày mai thời gian sẽ [Dm] dần [G7] xóa ngàn dở [C] dang. [Am] Sống cuộc sống phiêu [F] linh Ngày tháng lênh [G7] đênh, [C] trời nước mong [F] manh [Dm] Tiếc [G7] gì mối tơ [C] duyên Đã lỡ xui [Dm] nên [D7] thuyền này không [G7] bến. Từ ngày mai ta sẽ ra [G7] đi Chọn kiếp lưu [Am] ly chẳng nhớ thương [F] chi [C] Dòng thời gian mồ chôn mối [Dm] sầu, [G7] dài như vạn [C] lý.