1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đông về em ở đâu

Cuộn trang

1. [Bm] Còn trong anh những kỉ niệm [A] vui là bóng [G] dáng em [A] cười [Bm] Giờ trong anh mỗi khi buồn [A] đau là khi [G] ta mất [F#] nhau [Bm] Còn trong anh mỗi khi mùa [A] đông vòng tay [G] em ấm [A] nồng [Bm] Giờ trong anh mỗi khi lạnh [A] câm là từng [G] đêm nhớ [F#] em DK: Mùa [G] đông năm nay vắng [A] em ở đây Vắng [F#m] đôi bàn tay của [Bm] người Rồi [G] bỗng thức giấc giữa [A] đêm mi lại ướt [F#m] nhoè Mùa [G] đông giờ đây vắng [A] em Để [F#m] cho mùa đông tê [Bm] tái Làm sao [G] anh quên em mỗi [A] khi đông sang Lòng [F#m] anh càng thêm nhớ [Bm] em 2. [Bm] Còn trong anh lá thu buồn [A] rơi ngày thu [G] đi đông [A] về [Bm] Giờ trong a nhớ thương tả [A] tơi ngày em [G] đi mãi [F#] xa [Bm] Tình trong anh mỗi em mà [A] thôi một tình [G] yêu mong [A] đợi [Bm] Và Mùa đông cũng như vậy [A] thôi gọi tên [G] em em [F#] hỡi DK: Mùa [G] đông năm nay vắng [A] em ở đây Vắng [F#m] đôi bàn tay của [Bm] người Rồi [G] bỗng thức giấc giữa [A] đêm mi lại ướt [F#m] nhoè Mùa [G] đông giờ đây vắng [A] em Để [F#m] cho mùa đông tê [Bm] tái Làm sao [G] anh quên em mỗi [A] khi đông sang Lòng [F#m] anh càng thêm nhớ [Bm] em Hát lại DK tăng ½ tone lên [Cm] ------ DK: Mùa [Ab] đông năm nay vắng [Bb] em ở đây Vắng [Gm] đôi bàn tay của [Cm] người Rồi [Ab] bỗng thức giấc giữa [Bb] đêm mi lại ướt [Gm] nhoè Mùa [Ab] đông giờ đây vắng [Bb] em Để [Gm] cho mùa đông tê [Cm] tái Làm sao [Ab] anh quên em mỗi [Bb] khi đông sang Lòng [Gm] anh càng thêm nhớ [Cm] em

Video hướng dẫn