1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đồng xanh (Green fields)

Cuộn trang

1. [Am] Đồng xanh là [Dm] chốn đây [Am] thiên đàng cỏ [E7] cây [Am] Là nơi bầy [Dm] thú hoang đang [Am] vui đùa trong nắng [E7] say [F] Đây những bờ [G] suối vắng in [C] phơi mình bên lùm [Am] cây [F] Đây những dòng [G] nước mắt khẽ [C] vươn tay về thung [E7] lũng [Am] Và những đôi [Dm] nhân tình đang [Am] thả [E7] hồn dưới mây [Am] trời.[Dm] [Am] [E7] 2. [Am] Đồng xanh giờ [Dm] vắng tanh [Am] giữa trời lãng [E7] quên [Am] Còn đâu bầy [Dm] thú hoang đã [Am] vui đùa trong nắng [E7] êm [F] Đâu những bờ [G] suối vắng in [C] phơi mình bên lùm [Am] cây [F] Đâu những dòng [G] nước mắt khẽ [C] vươn tay về thung [E7] lũng [Am] Và những đôi [Dm] nhân tình xưa [Am] đã [E7] lìa cách xa [Am] rồi. [Dm] [Am] [E7] ĐK: [F] Ta yêu đồng xanh như [G] đã yêu thương con [C] người [F] Ta thương đôi tình nhân kia như [G] gió thương yêu mây [E7] trời [Am] [Am] Nhưng sao giờ đây chẳng [F] thấy ai chung quanh [Dm] ta [Am] Đất trời như bãi [Dm] tha ma trên [G] đồng hoang cỏ [E7] cháy. 3. [Am] Giờ ta còn [Dm] đứng đây [Am] giữa vùng hắt [E7] hiu [Am] Trời không một [Dm] chút mây đã [Am] khô cằn như đáy [E7] tim [F] Sao ta còn [G] đứng mãi như [C] người tình mong đợi [Am] ai [F] Sao ta còn [G] đứng mãi để [C] nghe tâm hồn tê [E7] tái [Am] Và đã bao [Dm] năm rồi ta [Am] đứng [E7] chờ giữa cánh [Am] đồng.[Dm] [Am] [E7] [Am] _________________ 1.[Am] Once there were [Dm] green fields [Am] kissed by the [E7] sun [Am] Once there were [Dm] valleys where [Am] rivers used to [E7] run [F] Once there were [G] blue skies with [C] white clouds high [Am] above [F] Once they were [G] part of an [C] everlasting [E7] love [Am] We were the [Dm] lovers who [Am] strolled [E7] through green [Am] fields. [Dm] [Am] [E7] 2. [Am] Green fields are [Dm] gone now, [Am] parched by the [E7] sun [Am] Gone from the [Dm] valleys where [Am] rivers used to [E7] run [F] Gone with the [G] cold wind that [C] swept into my [Am] heart [F] Gone with the [G] lovers who [C] let their dreams [E7] depart [Am] Where are the [Dm] green fields that [Am] we [E7] used to [Am] roam. [Dm] [Am] [E7] Chorus: [F] I'll never know what [G] made you run [C] away [F] How can I keep searching when [G] dark clouds hide the [E7] day [Am] [Am] I only know there's [F] nothing here for [Dm] me [Am] Nothing in this [Dm] wide world, left [G] for me to [E7] see. 3. Still [Am] I'll keep on [Dm] waiting [Am] until you [E7] return [Am] I'll keep on [Dm] waiting [Am] until the day you [E7] learn [F] You can't be [G] happy while [C] your heart's on the [Am] roam [F] You can't be [G] happy [C] until you bring it [E7] home [Am] Home to the [Dm] green fields and [Am] me [E7] once [Am] again. [Dm] [Am] [E7] [Am]

Video hướng dẫn