Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Donna Donna (Lời Việt)

Cuộn trang

[Am]Mái nhà [E]xưa yêu dấu, [Am]Bức tường [E]rêu phong cũ [Am]nơi cậu bé [Dm]qua những [Am]ngày thơ [E]ấu. [Am]Muốn mình [E]mau khôn lớn, [Am]giữa lụa [E]là yên ấm [Am], em ngồi [Dm]ước mơ bước [Am]chân [E]giang [Am]hồ. [G]Mơ bay theo cánh [C]chim ngang [Am]trời, [Dm]biển xa núi chơi [C]vơi. [G]Mơ bay đi khát C khao cuộc [Am]đời. Một đêm [E]nhớ tiếng ai ru [Am]hời. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [Dm]Ngoài trời đường nhiều [G]gió tuyết [C]rơi. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [E]Hãy nằm trong cánh tay của [Am]mẹ. Có một [E]người đàn ông, [Am]trước thềm [E]nhà rêu phong [Am]bỗng ngồi [Dm]khóc nhớ những [Am]ngày thơ [E]ấu. [Am]Sống đời [E]bao cay đắng, [Am]tóc bạc [E]phai mưa [Am]nắng. Tay đành [Dm]trắng những giấc [Am][E]thơ [Am]dại. [G]Đi qua bao núi [C]sông gập [Am]ghềnh. [Dm]Cuộc tình mãi lênh [C]đênh. [G]Đi qua bao tháng [C]năm vô [Am]tình, một đêm [E]nhớ tiếng ru mẹ [Am]hiền. Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [Dm]Ngoài trời đường nhiều [G]gió tuyết [C]rơi. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé, [E]Hãy nằm trong cánh tay của [Am]mẹ [Am]Mái nhà [E]xưa yêu dấu, [Am]Bức tường [E]rêu phong cũ [Am]nơi cậu bé [Dm]qua những [Am]ngày thơ [E]ấu. [Am]Muốn mình [E]mau khôn lớn, [Am]giữa lụa [E]là yên ấm [Am], em ngồi [Dm]ước mơ bước [Am]chân [E]giang [Am]hồ. [G]Mơ bay theo cánh [C]chim ngang [Am]trời, [Dm]biển xa núi chơi [C]vơi. [G]Mơ bay đi khát [C]khao cuộc [Am]đời. Một đêm [E]nhớ tiếng ai ru [Am]hời. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [Dm]Ngoài trời đường nhiều [G]gió tuyết [C]rơi. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [E]Hãy nằm trong cánh tay của [Am]mẹ. Có một [E]người đàn ông, [Am]trước thềm [E]nhà rêu phong [Am]bỗng ngồi [Dm]khóc nhớ những [Am]ngày thơ [E]ấu. [Am]Sống đời [E]bao cay đắng, [Am]tóc bạc [E]phai mưa [Am]nắng. Tay đành [Dm]trắng những giấc [Am][E]thơ [Am]dại. [G]Đi qua bao núi [C]sông gập [Am]ghềnh. [Dm]Cuộc tình mãi lênh [C]đênh. [G]Đi qua bao tháng C năm vô [Am]tình, một đêm [E]nhớ tiếng ru mẹ [Am]hiền. Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé. [Dm]Ngoài trời đường nhiều [G]gió tuyết [C]rơi. [E]Dona Dona Dona ngủ đi [Am]nhé, [E]Hãy nằm trong cánh tay của [Am]mẹ