1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don't break my heart

Cuộn trang

ĐK: Phải làm [Bb] sao khi từng ngày, từng ngày dài Đợi [C] mong được trông thấy anh Phải làm [Am] sao khi hàng giờ, hàng giờ này Mình [Dm] em suy tư đến anh. Hey my [Bb] boy, không thể nào tìm được lời Cho [C] trái tim thôi ngẩn ngơ Hey my [Am] boy, my boy Chỉ [Bb] muốn bên anh mãi [Gm] thôi Don't break my [Am] heart, don't break my [Dm] heart [Dm][C][Bb][A] - [Dm][C][Bb][C][Dm] [Dm] Cố giấu kín nhịp đập rộn [C] vang trái tim [Am] Cố dấu hết bồi hồi về [Dm] anh mỗi đêm [Bb] Đếm chẳng hết hàng triệu nỗi [C] nhớ của em Muôn vì sao, cũng không giúp [Dm] trái tim hết rung [F] động. Nếu [Am] như, anh có biết [Bb] rằng nơi đây có [C] em Chẳng thể [Bb] nào, anh đâu hay [C] biết Em [Db] đang tan rã trong nỗi [C] mong nhớ ĐK: Phải làm [Bb] sao khi từng ngày, từng ngày dài Đợi [C] mong được trông thấy anh Phải làm [Am] sao khi hàng giờ, hàng giờ này Mình [Dm] em suy tư đến anh. Hey my [Bb] boy, không thể nào tìm được lời Cho [C] trái tim thôi ngẩn ngơ Hey my [Am] boy, my boy Chỉ [Bb] muốn bên anh mãi [Gm] thôi Don't break my [Am] heart, don't break my [Dm] heart [Dm][C][Bb][A] - [Dm][C][Bb][C][Dm] * [Bb] Từng ngày, từng giờ trái [C] tim em đang rung lên Với [Bb] từng yêu thương thiết [C] tha Hãy đến bên [Bb] em đi, hãy đến bên [Dm] em đi [Gm] Trái tim của [C] em [Eb] Tăng 1 tone lên [Em] ------ ĐK: Phải làm [C] sao khi từng ngày, từng ngày dài Đợi [D] mong được trông thấy anh Phải làm [Bm] sao khi hàng giờ, hàng giờ này Mình [Em] em suy tư đến anh. Hey my [C] boy, không thể nào tìm được lời Cho [D] trái tim thôi ngẩn ngơ Hey my [Bm] boy, my boy Chỉ [C] muốn bên anh mãi [Am] thôi Don't break my [Bm] heart, don't break my [Em] heart

Video hướng dẫn