highlight chords
			Oh my [C] heart won"t be – [G] lieve that you have [C] left me [C7]
I keep [F] telling my self that it"s [C] true [G]
I can [C] get over [C7] anything you [F] want my [D7] love
But I [G] can"t get my – [G7] self over [C] you

[G] Don"t for- [C] get to remember me
And the love that used to be [G]
I still remember you [F] I love you [C]
[G] In my heart lies a memory [F] to tell the stars above
Don"t for- [C] get to re- [G] member me [C] my love [F]]C][G]
Don"t Forget To Remember lyrics on ChiaSeNhac.com

On my [C] wall lies a [G] photograph [C] of you girl
Though I [F] try to forget you [C] somehow [G]
You"re the [C] mirror of my soul [C7] so take me [F] out of my [D7] hole
Let me [G] try to go on [G7] living [C] right now
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don"t forget to remember me

Bee Gees
			Oh my [C] heart won"t be – [G] lieve that you have [C] left me [C7]
I keep [F] telling my self that it"s [C] true [G]
I can [C] get over [C7] anything you [F] want my [D7] love
But I [G] can"t get my – [G7] self over [C] you

[G] Don"t for- [C] get to remember me
And the love that used to be [G]
I still remember you [F] I love you [C]
[G] In my heart lies a memory [F] to tell the stars above
Don"t for- [C] get to re- [G] member me [C] my love [F]]C][G]
Don"t Forget To Remember lyrics on ChiaSeNhac.com

On my [C] wall lies a [G] photograph [C] of you girl
Though I [F] try to forget you [C] somehow [G]
You"re the [C] mirror of my soul [C7] so take me [F] out of my [D7] hole
Let me [G] try to go on [G7] living [C] right now

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com