highlight chords
Intro: [Cm]
Verse I:
[Cm]You and me
[Gm]We used to be [Fm]together
[Bb]Every [Gm]day [Fm]together [Bb]always
Verse II:
[Cm]I really feel [Gm]
That I'm [Fm]losing my best [Bb]friend
Gm
I can't believe
[Cm]This [Fm]could be the [Bb]end
Verse III:
It [Cm]looks [Gm]as [Fm]though you're [Bb]letting go
And if [Eb]it's real,
Well I [Bb]don't want [C]to know
Chorus I:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what [Eb]you're saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
[C]Don't tell me [Fm]'cause it [C#]-[C]hurts
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
[C]Don't tell me 'cause [Fm]it [C#]-[C]hurts
Verse IV:
Our [Cm]memories
[Gm]They can be [Fm]inviting
But some are [Bb]altogether
[Gm]Mighty [Fm][Bb]frightening
Verse V:
[Cm]As we [Gm]die, [Fm]both you and [Bb]I
[Eb]With my head in [Bb]my hands
I [C]sit and cry
Chorus II:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what you're [Eb]saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
Don't [C]tell me [Fm]'cause it [C#]-[C]hurts
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
Don't [C]tell me [Fm]'cause it [Eb][C]-[G#]hurts
Bridge:
[C#]It's all [G#]ending
[B]I [F#]gotta stop pretending who we [A]-[B][Eb]|[C#]-[Eb][Eb][Eb][G#]are...
Adlib: Cm Gm Fm Bb 3X
[Gm][Cm][Fm]Interlude:
[Cm]You and [Gm]me
[Fm]I can see [Bb]us dying ... [Fm]are -[Bb]we?
Chorus II:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what [Eb]you're saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
Don't [C]tell me [Fm]'cause it hurts… No oh [C#]No -[C]oh No…
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
Don't tell [C]me 'cause it [Fm]hurts
Don't [C#]tell -me [C]'cause it [Fm]hurts
[C#]I know just what you're [Eb]saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
[C]Don’t [Fm]speak, don’t [Bbm]-[C]speak, don’t speak   [Fm]oh…
[C#]I know what you're thinking [Eb]and
[C]I don't need [Bbm]your reasons
I know you’re [C]good
I know you’re [Fm]good
I know [Bbm]you’re -[C]real good [Fm]oh
[C#][Eb]Lalalala, [C][Bbm]lalalala,
[C][Fm]Don’t, [Bbm]don’t, -Ooh [C]ooh
Outro: 2x Fade
[Fm]Hush me, hush me [C#]darling
[Eb]Hush me, hush me [C]darling
[Bbm]Hush me, hush me,
Don’t [C]tell me [Fm]‘cause [C#]it -[C]hurts.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don"t Speak

Gwen Stefani
Intro: [Cm]
Verse I:
[Cm]You and me
[Gm]We used to be [Fm]together
[Bb]Every [Gm]day [Fm]together [Bb]always
Verse II:
[Cm]I really feel [Gm]
That I'm [Fm]losing my best [Bb]friend
Gm
I can't believe
[Cm]This [Fm]could be the [Bb]end
Verse III:
It [Cm]looks [Gm]as [Fm]though you're [Bb]letting go
And if [Eb]it's real,
Well I [Bb]don't want [C]to know
Chorus I:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what [Eb]you're saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
[C]Don't tell me [Fm]'cause it [C#]-[C]hurts
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
[C]Don't tell me 'cause [Fm]it [C#]-[C]hurts
Verse IV:
Our [Cm]memories
[Gm]They can be [Fm]inviting
But some are [Bb]altogether
[Gm]Mighty [Fm][Bb]frightening
Verse V:
[Cm]As we [Gm]die, [Fm]both you and [Bb]I
[Eb]With my head in [Bb]my hands
I [C]sit and cry
Chorus II:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what you're [Eb]saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
Don't [C]tell me [Fm]'cause it [C#]-[C]hurts
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
Don't [C]tell me [Fm]'cause it [Eb][C]-[G#]hurts
Bridge:
[C#]It's all [G#]ending
[B]I [F#]gotta stop pretending who we [A]-[B][Eb]|[C#]-[Eb][Eb][Eb][G#]are...
Adlib: Cm Gm Fm Bb 3X
[Gm][Cm][Fm]Interlude:
[Cm]You and [Gm]me
[Fm]I can see [Bb]us dying ... [Fm]are -[Bb]we?
Chorus II:
[Fm]Don't speak
[C#]I know just what [Eb]you're saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
Don't [C]tell me [Fm]'cause it hurts… No oh [C#]No -[C]oh No…
[Fm]Don't speak
[C#]I know what you're [Eb]thinking
[C]I don't need your [Bbm]reasons
Don't tell [C]me 'cause it [Fm]hurts
Don't [C#]tell -me [C]'cause it [Fm]hurts
[C#]I know just what you're [Eb]saying
[C]So please stop [Bbm]explaining
[C]Don’t [Fm]speak, don’t [Bbm]-[C]speak, don’t speak   [Fm]oh…
[C#]I know what you're thinking [Eb]and
[C]I don't need [Bbm]your reasons
I know you’re [C]good
I know you’re [Fm]good
I know [Bbm]you’re -[C]real good [Fm]oh
[C#][Eb]Lalalala, [C][Bbm]lalalala,
[C][Fm]Don’t, [Bbm]don’t, -Ooh [C]ooh
Outro: 2x Fade
[Fm]Hush me, hush me [C#]darling
[Eb]Hush me, hush me [C]darling
[Bbm]Hush me, hush me,
Don’t [C]tell me [Fm]‘cause [C#]it -[C]hurts.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com