highlight chords
1. [G] Lying there [C] beside me
With your [G] head resting on my [C] arm
Your [G] body feels so [C] warm
And your [D] hair smells like a [D7] sunday morning.
2. [G] I feel you moving [C] closer
And I [G] know what you're gonna [C] say
But [G] girl there's just no [C] way
I'll ever [D] like what you'll be [D7] saying
Chorus: [G] Don't tell me good-[Am] night
[C] It makes me feel so [G] empty inside
And if only I [Am] could
I wouldn't [D] sleep at [G] all
[G] Don't tell me good-[Am] night
[C] Just let me drift off [G] slowly away
And [Am] dream ..ream [C] ream of [G] you
3. [G] You reach out and you [Am] touch me
[G] Just to let me know you're [C] there
And [G] I can feel your [C] hair
And [D] somehow I don't feel like [D7] sleeping
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don't tell me goodnight

Lobo
1. [G] Lying there [C] beside me
With your [G] head resting on my [C] arm
Your [G] body feels so [C] warm
And your [D] hair smells like a [D7] sunday morning.
2. [G] I feel you moving [C] closer
And I [G] know what you're gonna [C] say
But [G] girl there's just no [C] way
I'll ever [D] like what you'll be [D7] saying
Chorus: [G] Don't tell me good-[Am] night
[C] It makes me feel so [G] empty inside
And if only I [Am] could
I wouldn't [D] sleep at [G] all
[G] Don't tell me good-[Am] night
[C] Just let me drift off [G] slowly away
And [Am] dream ..ream [C] ream of [G] you
3. [G] You reach out and you [Am] touch me
[G] Just to let me know you're [C] there
And [G] I can feel your [C] hair
And [D] somehow I don't feel like [D7] sleeping

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com