1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don't you go

Cuộn trang

[A] Phải nói đến mấy mới hết tâm [Bm] tư Tâm tư từ trong suy nghĩ [A] uhm uh … [A] Phải thức đến mấy đêm thâu Đêm [Bm] thâu một mình thì mới hiểu thấu [A] uhm uh .. [D] Đứng cứ ngóng, cứ trông bao lâu Bao lâu để vơi nhớ [A] thương Mình đã [D] yêu nhau như thế mà Tại vì [E] sao đôi ta để mọi thứ chóng [A] qua? ĐK: Don't you [D] go, don't you [E] go baby Can you [C#m] give, our-[F#m] self more chance? Don't you [D] go, don't you [E] go baby Can [C#m] I have one more [F#m] chance? Don't you [D] go, don't you [E] go baby Can you [C#m] give, our-[F#m] self more chance? Don't you [D] go, don't you [E] go baby Can [C#m] I have one more [F#m] chance? [Bm] Nhớ không em ơi, những khi ta [F#m] thảnh thơi [Bm] Nói cười vu vơ, ngắm đời thấy [F#m] lòng như mới [Bm] Nhớ không em ơi, những khi ta [F#m] thảnh thơi Mình đã [D] yêu nhau như thế mà Tại vì [A] sao đôi ta để mọi thứ chóng qua?

Video hướng dẫn