highlight chords
Down [G] by the [D7] Sally [C] Gar- [G] dens, my [C] love and [D7] I did [G] meet
She passed the [D7] Sally [C] ] Gar- [G] dens with [C] little [D7] snow-white [G] feet
She [Em] bid me [C] take love [Bm] easy, as the [C] leaves grow [D7] on the [G] tree
But I was [D7] young and [C] foo- [G] lish, and with [C] her did [D7] not a- [G] gree
In [G] a field [D7] by the [C] ri- [G] ver, my [C] love and [D7] I did [G] stand
And on my [D7] leaning [C] shoul- [G] der, she [C] laid her [D7] snow-white [G] hand
She [Em] bid me [C] take life [Bm] easy, as the [C] grass grows [D7] on the [G] weirs
But I was [D7] young and [C] foo- [G] lish, and [C] now I’m [D7] full of [G] tears
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Down by the Salley Gardens (Gort na Saileán)

Herbert Hughes , William Butler Yeats
Down [G] by the [D7] Sally [C] Gar- [G] dens, my [C] love and [D7] I did [G] meet
She passed the [D7] Sally [C] ] Gar- [G] dens with [C] little [D7] snow-white [G] feet
She [Em] bid me [C] take love [Bm] easy, as the [C] leaves grow [D7] on the [G] tree
But I was [D7] young and [C] foo- [G] lish, and with [C] her did [D7] not a- [G] gree
In [G] a field [D7] by the [C] ri- [G] ver, my [C] love and [D7] I did [G] stand
And on my [D7] leaning [C] shoul- [G] der, she [C] laid her [D7] snow-white [G] hand
She [Em] bid me [C] take life [Bm] easy, as the [C] grass grows [D7] on the [G] weirs
But I was [D7] young and [C] foo- [G] lish, and [C] now I’m [D7] full of [G] tears

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com