highlight chords
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
Sing with [Gm]me
The [C7]songs we [F]knew
Here's to [F7]pretty girls
Who [Bbm]went to our heads
Here's to [Eb7]witty girls
Who [F]went to our beds
Here's to [Gm]them
And [C7]here's to [F]you!
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
Can it [Gm]be
You [C7]fear to [F]die?
Will the [F7]world remember [Bbm]you
When you fall?
Could it [Eb7]be your death
Means [F]nothing at all?
Is your [Gm]life just [C7]one more [F]lie?
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
To the [Gm]life that [C7]used to [F]be
At the [F7]shrine of friendship, [Bbm]never say die
Let the [Eb7]wine of friendship [F]never run dry
Here's to [Gm7]you and [C7]here's to [F]me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Drink With Me

Claude-Michel Schönberg
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
Sing with [Gm]me
The [C7]songs we [F]knew
Here's to [F7]pretty girls
Who [Bbm]went to our heads
Here's to [Eb7]witty girls
Who [F]went to our beds
Here's to [Gm]them
And [C7]here's to [F]you!
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
Can it [Gm]be
You [C7]fear to [F]die?
Will the [F7]world remember [Bbm]you
When you fall?
Could it [Eb7]be your death
Means [F]nothing at all?
Is your [Gm]life just [C7]one more [F]lie?
Drink with [Gm]me
To [C7]days gone [F]by
To the [Gm]life that [C7]used to [F]be
At the [F7]shrine of friendship, [Bbm]never say die
Let the [Eb7]wine of friendship [F]never run dry
Here's to [Gm7]you and [C7]here's to [F]me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com