1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dù anh nghèo

Cuộn trang

Em đến thăm [Am] tôi dù không [C] đón mời Vì tôi quá [Em] nghèo đâu dám [Am] hở môi Căn gác không [G] tên nằm trong phố [C] nhỏ Gập [Em] ghềnh qua lối quanh co Vào đây kiếp sống đơn [E7] sơ Khi đã yêu [Am] nhau nào mơ [C] ước nhiều Dù anh có [Em] nghèo yêu vẫn [Am] còn yêu Lưu luyến bên [G] nhau đẹp thay buổi [C] đầu Dù [Em] ngày mai có ra sao Miễn [E7] mình mãi được [Am] gần nhau [Dm][Am] Em hỡi em [Am] ơi tiền [C] đâu đám cưới [F] bây giờ Mà [G] em nhắc đến [C] thêm buồn Thôi [A7] nhé đi [Dm] anh cha mẹ em nào [Am] khó Chỉ [C] cần anh đến mà [Em] thưa Hai đứa yêu [Am] nhau chụm hai [C] mái đầu Lòng như bảo [Em] lòng không muốn [Am] rời nhau Câu ái ân [G] xin ngợi ca suốt [C] đời Giàu [Em] nghèo ta vẫn chung đôi Miễn [E7] đừng có phụ lòng [Am] nhau [Dm][Am]

Video hướng dẫn