1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dù hoa lạc lối

Cuộn trang

[Em][D][C][B7] - [Em][D][C][B7] x 2 [Em] Gió cuốn dù [G] hoa rớt lên thượng [Em] giới [D] Vác ba lô anh gõ [Em] cửa trời Thiên lôi cầm búa ra [B7] mời Tiên [Am] Nga từng lũ reo [Em] cười A lính nhảy dù ơi chị em [B7] ơi [Em] Giáp sĩ chào [G] nghiêm tuốt gươm ngời [Em] sáng [D] Trước cung son ra mắt [Em] Ngọc Hoàng Hân hoan ngài vuốt râu [B7] cười Ði [Am] đâu lạc lói nơi [Em] này Chú lính nhảy [B7] dù trông thất bô [Em] giai Nam [Em] Tào họp báo, Bắc [C] Ðẩu lo [Am] âu Giao Tề Thiên phải lo việc hái Tiên [B7] Ðào Lang [Em] thang đi kiếm mấy cái [C] hàng cà phê [Em] đen Các cung nữ mê lính nên [B7] ngẩn ngơ [Em] nhìn Thấy nhớ nhà [G] xin Pass-port về [Em] dưới [D] Lính ba gai năm bảy [Em] ngày rồi Xe mây chờ sẵn bên [B7] hè Thiên [Am] lôi phe phất tinh [Em] kỳ Sấm chốp ầm [B7] ì anh tỉnh cơn [Em]

Video hướng dẫn