1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Du Kích Sông Thao

Cuộn trang

Hồng [C]Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê Cuối [Am]sông ngoài bến ai về [C]có thấy ngàn áo xanh rì [F]bát [Fm]ngát đồng mía ven bờ đê [C] Hồng Hà [C]chơi vơi dâng nước [F]trên nguồn về [C]khơi Sông [Am]Thao ngoài bến [C]Việt Trì Có những chàng [F]áo nâu về say [Fm]mê giòng nước…vui [C]tràn trề. Thu nay xơ xác lũy tre làng quê. Thấy không giặc chiếm nhà thờ?!bắn nát thuyền bến đốt nhà thờ với xác thuyền đắm chân bờ đê. Hồng Hà trôi suôi đưa xác quân thù về khơi. Cuối sông chờ đón cha già có những chàng áo nâu thề mai đây cùng sóng đưa ngay về. Hù dô khoan lướt sông Hồng dô khoan Bên sông [F]đoàn du kích ẩn từng liều Nới đây [F]người đông đến họp chợ chiều sông [C]Hồng Hà réo đứng lên [F]giết thù Dòng Hồng Hà reo sông Hồng Hà reo...u u u ù Chiến binh về đây đứng rợp một trời Vui lên đầy với sóng giục lòng người Sông Hồng Hà réo Sông Hồng Hà réo…. u u u ù ) Ven sông đoàn du kích họp chiều chiều Khi bơi thuyền đi thúc giục nhịp chèo Nghe dòng sông réo, đứng lên giết thù, Khi đi lập công cuối trời màu hồng Vui lên lòng sông lúa ngập đầy đồng Sông Hồng Hà réo, Sông Hồng Hà [F]reo... Sóng vỗ mái chèo hù khoan, Đoàn người chèo thuyền vượt đi, Ơ! khuất dần bóng thuyền Hò dô ơ nhớ về

Video hướng dẫn