1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Du mục

Cuộn trang

Đàn [E7] bò vào thành [Am] phố, đêm buồn vắng buồn [E7] hơn Đàn bò vào thành [Am] phố, không còn ai hỏi [Dm] thăm Đàn [E7] bò tìm dòng sông, nhưng [Am] dòng nước cạn [G] khô Đàn [E7] bò bỗng thấy [Am] buồn, bỗng thấy [E7] buồn [Am] Rồi một hôm đứng [Dm] mơ mây [E7] ngàn Một người vào thành [Am] phố, đếm từng bước buồn [E7] tênh Một người vào thành [Am] phố, không còn ai người [Dm] quen Người [E7] tìm về đồng xanh, nhưng [Am] đồng đã bỏ [G] không Rồi [E7] người bỗng thấy [Am] buồn, bỗng thấy [E7] buồn [Am] Người chợt nghe xót [Dm] xa đất [Am] mình Ôi quê hương đã lầm [E7] than sao [Am] còn, còn chiến [E7] tranh Mẹ [Am] già hết chờ [Dm] mong đã ngủ [E7] yên, mẹ già mãi ngủ [Am] yên Buông lời ru cho muôn năm buông vòng nôi cho hư [F] không Cho hư [E7] không buông bàn tay con đi [Am] hoang Con đi [G] hoang một đời con đi [Am] hoang phận này [E7] Đàn bò vào thành [Am] phố, reo buồn tiếng hạt [E7] chuông Một người vào thành [Am] phố, nghe hồn giá lạnh [Dm] băng Người [E7] tìm về đầu non nhưng [Am] rừng đã bỏ [G] hoang Rồi [E7] người bỗng hết [Am] buồn đã hết [E7] buồn [Am] Người lặng nghe đá [Dm] lên trong [Am] mình

Video hướng dẫn