1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dù nghìn năm qua đi

Cuộn trang

[Amaj7] Tôi đưa em đến Cap-[A7] ri Biển màu xanh rất xuân [D] thì [Bm7] Tôi theo bước chân [E9] đi Núi xanh và mái [Abm7] đỏ Con đường nhỏ em [E7] đi [A7] Tôi đưa em đến Capri Tôi đưa em đến Ve-[B7] nise Nước xanh muôn [Abm7] màu Mắt xanh đa [F#m7] tình Với em một [E7] mình, tình yêu đắm [A] say [Amaj7] Ngày vui tới trong ta tuyệt [D] vời đó [E7] em Tình yêu đã cho em một [Amaj7] đời Ngày em mới bước chân vào [D] đời [E7] Thì tôi đã yêu em thật [Amaj7] rồi [A7] Yêu em hơn quá [D] khứ Theo em bên lối [C#m7] cũ Màu thời gian khó [B7] phai [E7] Tôi đưa em đến Ve0[Amaj7] nise [A7] Màu thời gian vẫn xuân [D] thì [Bm7] Trên sông nước Ve-[E9] nise Có con thuyền vẫn [Abm7] đợi Dù nghìn năm qua [E7] đi [Amaj7] Hôm xưa tôi đến Ve-[D] nise Cô đơn đếm bước chân [B7] đi Nhớ em vô [E7] cùng, cách xa muôn [F#m7] trùng Bến sông lạnh [E7] lùng, người đâu có [A] hay

Video hướng dẫn