Dù thương không nói

≣≣
1. Có hay rằng [C] đêm nay nơi biên thùy [Dm] xa
Anh ngước nhìn [G] quê hương qua muôn cành [C]
Ai thấu được [F] tim em khi tiễn anh [Em] đi
Đi giữ gìn [G] quê hương nguy [F] khó lo [G] gì.
2. Mỗi đêm trường [C] em luôn thức giấc cầu [Dm] mong
Non nước nở [G] hoa cho em thôi chờ [C] ngóng
Trong lúc mùa [F] xuân tươi trên khắp quê [Em] hương
Tuy nhớ mà [G] em thương không [F] chút sầu [C] vương.
ĐK:
Chiến [C] công se [G] duyên mình thắm [C] hơn
Dù anh xa [F] vắng nơi bờ cõi xa [C] xăm
Mỗi [Dm] đêm bên [G] đèn khuya le [C] lói
Dù thương không [Am] nói em [Dm] dệt áo trao [G] anh.
3. Có hay rằng [C] hôm anh ra đi tòng [Dm] quân
Em thấy mẹ [G] ra sân đưa chân lệ [C] ngấn
Mái tóc bạc [F] phơ phơ nay có vui [Em] không
Vui thấy rằng [G] con trai nay [F] đã lập [C] công.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)