1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dù thương không nói

Cuộn trang

1. Có hay rằng [C] đêm nay nơi biên thùy [Dm] xa Anh ngước nhìn [G] quê hương qua muôn cành [C] lá Ai thấu được [F] tim em khi tiễn anh [Em] đi Đi giữ gìn [G] quê hương nguy [F] khó lo [G] gì. 2. Mỗi đêm trường [C] em luôn thức giấc cầu [Dm] mong Non nước nở [G] hoa cho em thôi chờ [C] ngóng Trong lúc mùa [F] xuân tươi trên khắp quê [Em] hương Tuy nhớ mà [G] em thương không [F] chút sầu [C] vương. ĐK: Chiến [C] công se [G] duyên mình thắm [C] hơn Dù anh xa [F] vắng nơi bờ cõi xa [C] xăm Mỗi [Dm] đêm bên [G] đèn khuya le [C] lói Dù thương không [Am] nói em [Dm] dệt áo trao [G] anh. 3. Có hay rằng [C] hôm anh ra đi tòng [Dm] quân Em thấy mẹ [G] ra sân đưa chân lệ [C] ngấn Mái tóc bạc [F] phơ phơ nay có vui [Em] không Vui thấy rằng [G] con trai nay [F] đã lập [C] công.

Video hướng dẫn