1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa cơm cho mẹ đi cày

Cuộn trang

1. Mặt [C] trời soi rực [Em] rỡ, gió [F] đùa tóc em [Em] bay Bước chân nhanh nhanh, em đi đưa [Dm] cơm cho mẹ [G7] em đi [C] cày Mẹ [Am] ơi, mẹ nghỉ [Dm] tay, trời [G7] trưa vừa tròn [C] bóng Mẹ [F] ăn cơm cho [Dm] nóng mà để [G7] trâu cho con [Em] chăn (ớ) chăn [G7] trâu Mai [Am] đây lúa thơm xóm thơm [Dm] làng, lúa thơm [G7] lừng cả bàn [C] tay Là [F] thơm nắng hôm [Em] nay khi em đưa [Dm] cơm cho mẹ [G7] em đi [C] cày 2. Đường [C] hành quân rộn [Em] rã, bố [F] hỏi cuối thư [Em] vui Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh [Dm] tuơi ai giỏi [G7] giang tay [C] cầy Mẹ [Am] ơi, mẹ hẳn [Dm] vui, chiều [G7] qua đọc thư [C] bố Lời [F] bố khen con [Dm] nhớ, mẹ đảm [G7] đang con chăm [Em] ngoan, lúa lên [G7] bông Mai [Am] đây chiến thắng bố [Dm] về, sẽ nghe [G7] mẹ kể chuyện [C] con Rằng [F] con bước lon [Em] ton, khi con đưa [Dm] cơm cho mẹ [G7] vui đi [C] cày.

Video hướng dẫn