1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa con đi

Cuộn trang

1. [Em] Lạy chúa con [G] đây xin đến đem con đi vào [Bm] đời Lạy chúa cho [G] con làm nhân [D] chứng ở khắp mọi [Bm] nơi [Am] Xin hãy dẫn con đi [D] qua muôn ngàn gian khó [Bm] Hành trang trên vai con mang [B7] theo lời [Em] chúa ĐK: [Em] Này là đời con xin với xác hồn xin trao ngài mãi Dù mà cuộc sống chuỗi tháng ngày vất vả gian [Am] lao Con xin hiến [D] dâng tuổi trẻ con với bao khát [Bm] vọng Xin hãy cho [D] con lòng kiên [Bm] vững giữa đời hôm [Em] nay 2. Cuộc sống bao [G] nhiêu những hiểm nguy giăng trên đường [Bm] dài Ngài biết thân [G] con nhiều yếu [D] đuối sa ngã nổi [Bm] trôi [Am] Xin hãy [C] dẫn con đi [D] qua muôn ngàn gian khó [Bm] Hành trang trên vai con mang [B7] theo lời [Em] chúa 3. Từng bước con [G] qua in dấu chân yêu thương tuyệt [Bm] vời Ngài vác trên [G] vai được theo [D] chúa có đáng ngại [Bm] chi [Am] Xin hãy dẫn con đi [D] qua muôn ngàn gian khó [Bm] Hành trang trên vai con mang [B7] theo lời [Em] chúa

Video hướng dẫn