1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa em lên đỉnh cao

Cuộn trang

1. Đưa [C] em lên đỉnh cao gót mềm bước ngọt ngào Đưa [G] em lên đỉnh cao nhẹ [C] lời thu yêu dấu Đưa [F] em lên đỉnh cao giây phút thoáng qua [C] mau Đưa [Dm] em lên đỉnh cao ý [G] yêu chợt xôn [C] xao ĐK: [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời 2. Đưa [C] em lên đỉnh cao cho đẹp nắng ban chiều Đưa [G] em lên đỉnh cao cho [C] vành trăng nghiêng chiếu Đưa [F] em lên đỉnh cao cho lá úa vui [C] theo Đưa [Dm] em lên đỉnh cao cho [G] đầy hẹn thương [C] yêu ĐK: [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời 3. Đưa [C] em lên đỉnh cao quên đường xuống dương trần Đưa [G] em lên đỉnh cao cho [C] mình quên vương vấn Đưa [F] em lên đỉnh cao nghe gió thắp hơi [C] xuân Đưa [Dm] em lên đỉnh cao tơ [G] chùng thoảng phân [C] vân ĐK: [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời 4. Đưa [C] em lên đỉnh cao anh còn chút yêu này Đưa [G] em lên đỉnh cao xin [C] dành cho em đấy Đưa [F] em lên đỉnh cao nhung nhớ chất lên [C] vai Đưa [Dm] em lên đỉnh cao nắng [G] nhẹ nhẹ lên [C] cao ĐK: [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời [C] Hỡi [Dm] em yêu [G] ơi [C] [Dm] Hỡi [G] em tuyệt [C] vời

Video hướng dẫn