1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa em tìm động hoa vàng

Phạm Duy , Phạm Thiên Thư
Nguồn: hopamviet.com