1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa em tìm động hoa vàng

Cuộn trang

Rằng [C] xưa có gã từ quan Lên non tìm động hoa [G7] vàng nhớ [C] nhau Thôi thì thôi đừng ngại mưa [G7] mau [F] Đưa nhau ra [C] tới bên cầu nước [G7] xuôi Sông này [C] đây chảy một dòng thôi Mây đầu sông [G7] thẫm tóc người cuối [C] sông. Nhớ [C] xưa em chưa theo chồng Mùa Xuân may áo áo hồng đào [G7] rơi Mùa [C] Thu em mặc áo da trời Sang Đông lại [G7] khoác lên người áo [C] hoa Rằng [C] xưa có gã từ quan Lên non tìm động hoa [G7] vàng nhớ [C] nhau Thôi thì em chẳng còn yêu tôi Leo lên cành [F] bưởi khóc người rưng [G7] rưng Thôi thì [C] thôi mộ người tà dương Thôi thì thôi [G7] nhé đoạn trường thế [C] thôi. Nhớ xưa em rũ tóc thề Nhìn trăng sao nỡ để lời thề [G7] bay Đợi [C] nhau tàn cuộc hoa này Buồn như cánh [G7] bướm đồi Tây hững [C] hờ. Rằng [C] xưa có gã từ quan Lên non tìm động hoa [G7] vàng ngủ [C] say Thôi thì thôi để mặc mây trôi Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ [G7] lan Thôi thì [C] thôi chỉ là phù vân Thôi thì thôi [G7] nhé có ngần ấy [C] thôi. Chim [F] ơi chết dưới cội [C] hoa Tiếng kêu rơi [G7] rụng giữa giang [C] hà Mai ta chết dưới cội [C] đào Khóc ta xin [G7] nhỏ lệ [C] vào thiên thu.

Video hướng dẫn