1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa người tuyệt vọng

Cuộn trang

Một chiều [Em] mưa áo trắng đưa [C] nhau Bên kia [G] đời tình buông nửa vời Lần này [Em] đây đã hết cho [C] nhau Thôi điên [G] cuồng thịt da rã [B7] rời Người về [B] đâu dứt hết thương đau cuộc tình [B7] mau. Người rồi [Em] theo tiếng hát qua môi Ghé bến hư [B7] vô áo trắng thân [G] sô Có đâu não [C] nề Tình yêu cũng [B7] thôi ê [Em] chề Cuộc tình [B7] đó như qua ngày đông [Em] Phòng lạnh giá môi xô nụ [D] hôn Người nằm đó xin [D7] cho được yên. Còn tìm [G] đâu áo mắt thanh xuân Ấp hơi nồng trên da thịt [D7] đầy Còn tìm đâu gối thắm đê mê còn gì đâu Tình, tình [G] ơi đã chết trong mơ Sống bên người như qua mộng [D7] hờ Đành vùi sâu số kiếp không đâu Còn lại đây khối trơ tình [G] sầu.

Video hướng dẫn