Đưa người yêu về quê hương

≣≣
1. [Em] Anh hứa đưa em trở về, [Bm] về thăm quê hương Việt [Em] Nam 
[Am] Anh hứa đưa em trở [C] về, [Em] về quê hương ôi trìu [Em] mến 
Em [Am] có nghe lòng xuyến [Em] xao ngắm sao trăng vàng dưới [B7] ao 
Gió [Em]đưa, gió [D] đưa, gió [Bm] đưa bên hàng liếp [Em] cau 
 
2. [Em] Anh sẽ đưa em trở về, [Bm] về thăm quê hương Việt [Em] Nam 
[Am] Anh sẽ đưa em trở [C] về, [Em] về quê hương xa mờ [Em] khuất 
Em [Am] sẽ nghe lòng nở [Em] hoa, lắng nghe câu hò quán [B7] xa 
Chúc [Em]cho, chúc [D] cho, chúc [Bm] cho duyên tình chúng [Em] ta 
 
ĐK: Kìa [Em] em nhìn xem từng đôi chim hót trên cành 
Kìa [Am] em nhìn xem đường [D]đê bông lúa rung [G] ring 
Có người [Am] em má lún xinh [D]xinh, [C]đang cười [B] duyên nép bên sân đình 
Từng hàng tre bụi trúc bờ kinh, ngời ngời [Em]dâng rạng [Am]ánh bình [Em] minh 
 
1. [Em] Anh sẽ đưa em trở về, [Bm] làm cô dâu xinh miền [Em] quê 
[Am] Anh sẽ đưa em trở [C] về, [Em] về quê hương ta ngời [Em] sáng 
Ta [Am] sẽ chung một cánh [Em] tay sớm hôm chung nguyện dắp [B7] xây 
[Em]trăng có [D] hoa có [Bm] ta duyên tình thiết [Em] tha
Danh sách hợp âm (Click để tắt)