1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Kitô là Hy Vọng và là Ánh Sáng

Cao Minh Thắng
Nguồn: catruong.com