1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Kitô nguồn ánh sáng

Chưa biết

Nguồn: thanhcavietnam.net