1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Maria trong chương trình cứu độ

Phan Hùng

Nguồn: thanhcavietnam.net