1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Phật từ bi

Cuộn trang

[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng Thầy dạy khắp trời [C] người. Cha [D] lành chung bốn [G] loài Kính lạy Đấng Thiên Nhân [C] Sư. [D] Đại Từ Bi Trí [Bm] Dũng Nhân [D] gian pháp giới hòa [Bm] bình. Đất [D] trời nồng ấm [G] yêu thương [Em] Con qùy kính dâng [C] lên. [D] Đấng Pháp Vương Vô [G] Thượng Hương [Em] hoa Giới - Định [C] Tuệ. Sáng [D] ngời Bát Chánh [G] Đạo [Em] Con thành kính chắp tay [C] sen. [D] Một lòng son tinh [Bm] tấn Nương [D] theo chánh pháp Phật [Bm] Đà. Tâm [D] từ hạnh phúc [Em] quanh ta Đức Phật Từ [C] Bi miệng mỉm [Am] cười. Sắc thắm liên [D] hoa ngát lòng [G] người. Chúng sanh chan [Em] hòa sống an [Am] vui. Nam Mô Bổn [D] Sư Thích Ca Mâu Ni [G] Phật Đức Phật Từ [Em] Bi chuyển Pháp [C] luân. Trống pháp âm [D] vang Ánh Đạo [G] Vàng Tiêng chuông huyền [Em] diệu thoát lo [Am] âu. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật Hãy tự mình [Em] soi, tự thắp đuốc [C] lên. Chiến thắng chính [D] ta mới đại [G] hùng Lắng nghe Phật [Em] dạy hướng ta [Am] đi. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật Đuốc tuệ từ [Em] bi tỏa bốn [C] phương. Chân lý viên [D] dung Pháp nhiệm [G] mầu Dấu chân sen [Em] nở khắp nhân [Am] thiên. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni[Em] Phật

Video hướng dẫn