1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Vua đang ngự đến

Lm. Mạnh Hùng , OP

Nguồn: thanhcavietnam.net